خبر درشهر

 اتفاقات خوب پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سایه تعامل جمعی رقم خورد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، اتفاقات خوبی رقم خورد که  این موفقیت ها در سایه تعامل جمعی محقق شده است.

به گزارش دفتر ارتباطات رسانه ای پایتخت فرهنگی جهان اسلام، محمدرضا کاظمی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در طول این یک سال گذشته برنامه های  متعددی در زمینه پایتخت فرهنگی جهان اسلام جمعی در شهر مشهد مقدس برگزار شده است و همه دستگاههای اجرایی استان دست در دست هم برنامه‌های قابل توجهی در این حوزه اجرایی کرده اند.

وی عنوان کرد: این مناسبت فرصت خوبی است تا ضمن معرفی و ظرفیت های شهر مشهد در عرصه های مختلف، بایکدیگر گفتگو و تبادل تجربیات  کنیم.

وی بیان کرد: هیچ مناسبتی به گستردگی این رویداد در سال های اخیر وجود نداشته که به صورت همزمان یک رویداد فرهنگی و هنری در رشته های متعدد رقم بخورد.

وی اظهار کرد: آنچه که در حوزه مشهد ۲۰۱۷ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام که آموزش و پرورش متولی آن بود جشنواره بین المللی فیلم رشد بود که یک هفته ما میزبان هنرمندان عرصه سینما در حوزه فیلمهای آموزشی، تربیتی و پرورشی بود و دراین جشنواره نزدیک به ۴۰ کشور دنیا در این جشنواره شرکت کردند و ۱۷ کشور خارجی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره حضور داشتند.

وی ادامه داد: بعد از این جشنواره بلافاصله نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران جهان اسلام برگزار با محوریت پایتخت فرهنگی جهان اسلام با حضور کشورهای مختلف برگزار شد .

 

وی خاطر نشان کرد: در این حوزه در مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام  حوادث خوبی رقم خورد که  این موفقیت ها در سایه تعامل جمعی محقق شده است.