اخبار فرهنگی وهنری خبر

فردوسی طوسی در روسیه

سردیس شاعر نامدار طوس ابوالقاسم فردوسی طی مراسمی با حضور سفیر کشورمان در روسیه ، در دانشگاه دولتی اوستیای شمالی در منطقه قفقاز شمالی نصب گردید .

@mashhadfarhang
پایگاه خبری #مشهدفرهنگ