تاریخ و وقایع چهره های مشهد مشهد مطلب ویژه

مشهد ، شهر بهشت

اینجا مشهد است قطعه ای از بهشت

اینجا عرش خداست

ومشهد پناهگاه و پایتخت دلهاست .

و ازاین روی فرشتگان در این حریمند و بال خوشامد در زیرگام های زائران این مرقد میگسترانند .

اینجامشهد است و مشهد یعنی جایگاه حضور

اینجا مشهد است و میقات دیدار و نقطه آغاز و پایان سفری که فراتر از هزار حج است .

اینجا روضه ای از بهشت است و درجای جایش نهر معنا جاری

تا هرکه از رسیدگان به این نهر است جرعه جرعه از آن برگیرد و تشنگی برگشاید.

اینجا دارالشفای دلدادگانی است که بیمار عشق و دلدادگی حضرت حقند و از دو درد سرگشتگی و ره یافتگی می نالند !

واینجا شکوه واژه پرمعنای زیارت است

اینجا مشهد است قبله قلب های غریب که قبله هفتمین را درخود جای داده است

و اینجا است مشهد دیار حماسه و ایثار که افتخارات و رشادت های سربازانش هماره برتارک این سرزمین می درخشد

اینجا مشهد است تبلور فرهنگ وهنر و ادبیات اصیل پارسی

اینجا مشهد است و مردمی دارد که سرای پاکی وصداقت را ساخته اند برای میزبانی از زائران امامی به بزرگی آفتاب

اینجا مشهد است شهر چهره های ماندگار دراعصار تاریخ

اینجامشهد است با یادگارهایی از گذشته های دور ونزدیک از خاطرات ماندگار

اینجامشهد است شهرآب و آئینه ، شهر بهشت

یک سبد بوی بهشت

بانسیم اطلسی

می وزد از شهر عشق

شهر من شهر بهشت

عارف

عکس : محمد زائر نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.