تاریخ و وقایع چهره های مشهد مشهد

بزرگان مشهد در اعصار تاریخ

شهر مشهد پس از شهادت امام هشتم ، حضرت رضا (ع) شکل گرفت . شهری که در حقیقت تجمیع شده از قریه های طوس ، سناباد و نوغان بود و درحقیقت مرکزیت قبر منور رضوی سبب شد در طول تاریخ این قریه ها ماهیت وجودی خود را از دست داده و شهری شکل گیرد که […]

تاریخ و وقایع چهره های مشهد مشهد مطلب ویژه

مشهد ، شهر بهشت

اینجا مشهد است قطعه ای از بهشت اینجا عرش خداست ومشهد پناهگاه و پایتخت دلهاست . و ازاین روی فرشتگان در این حریمند و بال خوشامد در زیرگام های زائران این مرقد میگسترانند . اینجامشهد است و مشهد یعنی جایگاه حضور اینجا مشهد است و میقات دیدار و نقطه آغاز و پایان سفری که فراتر […]